Zo´n 350 docenten uit het vo en mbo bezochten 15 maart de Profijt Docentencontactdag. In ICER vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats voor docenten in het technisch onderwijs met als thema ´Het werkt, het is zichtbaar, het is duurzaam´. Docenten uit de sectoren Economie, Zorg en Groen volgden in de DRU Cultuurfabriek een programma met als thema ‘Opleiden voor straks’.

Techniek: ´Het werkt, het is zichtbaar, het is duurzaam´

Voor docenten die werkzaam zijn in de sector Techniek was er een gevarieerd programma. Verschillende sprekers presenteerden bijzondere projecten. “We willen de docenten kennis laten maken met vernieuwingen die wellicht ook in het onderwijs te gebruiken zijn,” aldus Herman Krikhaar, coördinator mbo van Profijt.

Print een huis

Michiel van der Kley, van oorsprong meubelontwerper, opende de middag met een presentatie over de ontwikkeling van de 3D-betonprinter, die overigens ook ‘in bedrijf’ te zien was in ICER. Hij liet zien hoe hij zich in zijn werk laat inspireren door vormen uit de natuur en wat hij eerder gemaakt heeft met kunststof. Project EGG is een bijzonder voorbeeld van 3D-printing in kunststof (projectegg.org). Beton is echter beter bestand tegen weer en wind, vandaar dat dat verder ontwikkeld wordt. 3D-betonprinten staat nog in de kinderschoenen maar Van der Kley is ervan overtuigd dat er op termijn zelfs woningen mee geprint gaan worden.

Samen Smart Verder

Wim Meijnen, projectleider onderwijsvernieuwing Christelijk College Schaersvoorde vertelt hoe Schaersvoorde, samen met stichting Kontakt Bedrijfsleven Technisch Onderwijs (KBTO), omgaat met teruglopende leerlingaantallen en het behoud van technische opleidingen. In het project Smart Technical Education werken leerlingen één dag in de week in een bedrijf aan een werkstuk. Hierdoor is het voor een vmbo-school mogelijk om leerlingen opleidingen te laten volgen die ze anders niet zouden kunnen aanbieden. Dit praktijkleren bevordert ook de doorstroom naar het mbo. Schaersvoorde wil dit idee, in samenwerking met alle partijen verenigd in het POA, uitrollen naar alle scholen in de Achterhoek en zo een carrousel maken van scholen en bedrijven.

Leerlingen aan zet

Leerlingen van OBS De Hagen laten zien wat zij in het Technieklokaal hebben geleerd over energie en dan met name hoe er verstandig mee omgegaan kan en moet worden. Luc en Tim, studenten van het Graafschap College, vertellen hoe zij een mobiel FabLab hebben ontwikkeld in een innovatiehub, een samenwerking tussen mbo, hbo en het bedrijfsleven. Met dit mobiele FabLab kunnen de verschillende scholen in de Achterhoek op maat bediend worden. Met name 3D-printing wordt op deze manier bereikbaar voor vrijwel alle scholen.

Technasium

Projectleider Sandra Mulders vertelt over het Technasium van het Almende College, een onderwijsvorm voor havo en vwo waar bètavakken centraal staan. Uitgangspunten zijn: denken en doen (waarbij er veel nadruk ligt op onderzoeken, ontwerpen, bedenken, het is zeker geen ‘knutsel-les’), zelfstandig leren (planmatig) werken, kennis construeren naast kennis consumeren. Ook belangrijk: samenwerking en samenhang, projecten komen uit de praktijk, een kijkje bij het bedrijfsleven. Sinds dit jaar is het vak Onderzoek & Ontwerpen een officieel examenvak. De eindexamenleerlingen presenteren ook hun Meesterproef, het sluitstuk van dit vak.

Bedrijven aan het woord

Kees Moison van Lovink Technocast vertelt over innovaties in de metaalindustrie, met name het gebruik van piepschuim als vorm bij het gieten. Paul Florijn van Van Wijnen vertelt over de 177 woningen die zij voor Sité Woondiensten hebben gerenoveerd. Sité had daarbij als voorwaarde gesteld dat 5% van de loonsom op basis van Social Return on Investment (SROI) uitgevoerd zou worden. In de praktijk zijn daardoor 7.500 manuren middels leer- en werkplekken ingevuld. Een en ander in samenwerking met Bouwmensen Gelderland Oost. Hierin zijn alle opleidingsbedrijven verenigd die te maken hebben met ‘Gebouwde omgeving’, zoals Schilder^sCOOL, Installatiewerk, OBD Timmerindustrie, OBD meubel- en interieurbouw. In het opleidingsbedrijf leren de leerlingen het vak in een gesimuleerde omgeving maar de praktijk blijft de beste leermeester.

Wethouder Langeveld van Doetinchem tenslotte sluit de Techniekdag af. Hij wijst nogmaals op het belang van de techniek voor de Achterhoek en de prominente rol die het onderwijs en de overheid hierbij kunnen vervullen.

Economie, Zorg en Groen: ‘Opleiden voor straks’

René van Gils, voorzitter cvb én voorzitter van Profijt, opende het programma voor de sectoren Economie, Zorg en Groen. Hij uitte zijn trots “omdat er elders in het land geen soortgelijk evenement is waar zoveel verschillende (beroeps)opleiders bijeen komen, met zo’n grote opkomst”. Van Gils gaf in zijn openingstoespraak aan dat hij ervan overtuigd is “dat we het vaker moeten hebben over het thema: ‘Hoe leiden wij onze studenten goed op voor de toekomst?’. Vooral omdat de toekomst oneindig is en wij continu bezig moeten zijn met het leveren van een bijdrage.”

Van eenrichting naar dialoog

In de inleiding van Prof. Dr. Wim de Ridder vertelt de futuroloog himself wat zijn visie is op het onderwijs van de toekomst. Hij startte zijn betoog met een radicale visie op het huidige onderwijssysteem dat nog stamt uit de beginjaren van de twintigste eeuw. Dit systeem is vooral gericht op de behoeften van de zender (de docent) waarbij vooral het eenrichtingsverkeer centraal staat. Daarbij voorziet de docent de groep studenten allemaal van informatie met dezelfde inhoud. In de toekomst zal dit volgens de futuroloog juist dialogiserend van aard zijn, waarbij de ontvanger de macht heeft bij de informatieoverdracht. Dit is volgens hem het gevolg van de digitaliserende maatschappij waarbij de eindgebruiker democratischer en goedkoper aan de informatie kan komen.

Beroepen die nog niet bestaan

Hij pleit ervoor “dat scholen zich ook bezighouden met beroepen die nog niet bestaan”. Hierdoor krijgen onderwijsinstellingen inspiratie voor nieuwe banen en nieuwe opleidingen. Instellingen met een krachtige visie op het toekomstige onderwijs hebben daar profijt van. Hij vult daarbij aan “dat in de toekomst banen vooral zelf worden gecreëerd”. Met het bouwen van een ideeëncentrum als regionaal platform, kunnen scholen, bedrijven, opleiders etc. elkaar ontmoeten bij hun zoektocht naar aankomend talent. Volgens De Ridder is zo’n creatieve denktank de beste manier om samen banen te ontwikkelen en er invulling aan te geven.

Negen workshops

Na de presentatie van de futuroloog konden de deelnemers kiezen uit negen workshops. “Alle workshops zijn gericht op de toekomst. Wat moet de medewerker van de toekomst kunnen en kennen? en Hoe bereiden wij onze leerlingen en studenten hierop voor?” aldus Frans Wijnands, coördinator vmbo van Profijt. De thema’s: in gesprek met Wim de Ridder, competenties van toekomstige medewerkers, ondernemerschap, gezonde leefstijl, blended learning, entree-opleiding, nieuwe manieren van reflectie, leren en werken in Zorg en Welzijn en Smart Industry.

Reageren