Op woensdag 7 september is het wetsvoorstel met betrekking tot het ‘Toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’ in de Tweede Kamer besproken, dinsdag 13 september is het wetsvoorstel in stemming gebracht en aangenomen. Het voorstel moet nu nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden.

Met de wet wil de minister voorkomen dat met name kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen. Het Graafschap College steunt het doel van de minister, maar zet vraagtekens bij de werking van het wetsvoorstel in de praktijk. Daarom is er een petitie opgesteld met ‘10 goede redenen tegen de wet op het Toelatingsrecht’. Binnen 24 uur hebben ruim 230 medewerkers de petitie ondertekend. De petitie is door de OR naar de Vaste Kamercommissie OCW gestuurd. De wet is desondanks aangenomen.

Wordt de wet, na behandeling in de Eerste Kamer, definitief, dan zal blijken wat de gevolgen zijn en welke maatregelen er genomen dienen te worden. Het Graafschap College handhaaft in ieder geval de zorgvuldige aanmeldings- en toelatingsprocedure, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk studenten op de juiste plek terecht komen. We blijven ons inzetten voor passende opvang van kwetsbare jongeren in nauwe samenwerking met betrokkenen, gemeenten en zorginstellingen.

Lees: 10-goede-redenen
Klik hier voor het wetsvoorstel en de amendementen

Reageren