Leerlingen die zich aanmelden voor de opleiding Sport en bewegen ontvangen na hun aanmelding een uitnodiging voor de testdag (het toelatingsonderzoek). De eerste testdag vindt plaatst op dinsdag 13 december 2016. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen in de periode daarna om de twee à drie weken testdagen worden gehouden.

Waarom een testdag?

Het doel van de testdag is tweeledig: de aspirant-student krijgt de kans om uit te zoeken of de opleiding bij hem of haar past en de toelatingscommissie toetst of de aankomende student geschikt is voor de opleiding of dat verdiepend onderzoek gewenst is. De toelatingscommissie geeft binnen vijf werkdagen een studieadvies af ten aanzien van de toelaatbaarheid.

Wanneer de toelatingscommissie twijfelt over de geschiktheid van een leerling, neemt de commissie ook binnen vijf werkdagen contact op met zowel de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers als met de toeleverende school (degene die het doorstroomdossier of het LO-formulier heeft ingevuld). Het kan zijn dat een leerling wordt uitgenodigd voor een verdiepend onderzoek. Wanneer dit aan de orde is, wordt de leerling geïnformeerd over de inhoud van dit onderzoek.

Waaruit bestaat het toelatingsonderzoek?

Tijdens de toelatingsonderzoek komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Sociale en communicatieve vaardigheden: hoe presenteert de aspirant-student zich tijdens de testdag?
  • Motivatie voor de opleiding: een groepsgesprek over de verwachtingen met betrekking tot de opleiding en het beroep
  • Voorstellen: de aankomende student vertelt in één minuut wie hij of zij is. Dit onderdeel kan eventueel thuis worden voorbereid
  • Vaardigheidstesten: is de aankomende student motorisch bekwaam, hoe gaat de leerling om met technische en tactische aanwijzingen van de sportdocenten, hoe stelt hij of zij zich op in de groep en kan de aspirant-student goed samenwerken? Met betrekking tot de volgende onderdelen wordt de vaardigheid van de student getoetst: turnen, balspelen, atletiek en bewegen op muziek. Daarnaast moet de leerling deelnemen aan een shuttle-runtest. Dit onderdeel kan de aspirant-student voorafgaand aan de testdag oefenen.

Reageren