Op 13 oktober vond de jaarlijkse Decanendag plaats, zowel voor decanen van toeleverende vo-scholen als voor decanen van het Graafschap College. Het voorlichtingsmateriaal 2017-2018 werd gepresenteerd, in deelsessies kwamen de nieuwste ontwikkelingen aan bod én het Decanenplatform werd gelanceerd.

Change before you have to – dit motto van Jack Welsh, voormalig topman van General Electric, staat bij alle docenten Techniek & Informatica op het voorhoofd geschreven. Continu proberen alle opleidingen in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Ook bij Zorg, Welzijn & Sport en bij Economie & Dienstverlening wordt het opleidingenaanbod permanent vernieuwd. Op de jaarlijkse Decanendag horen de decanen van alle toeleverende scholen alles over de nieuwste ontwikkelingen. Ook daarbij worden nieuwe onderwijsvormen niet geschuwd.

Kahoot

Opleidingsmanagers Ingrid Nijenhuis en Ap te Winkel hebben hun presentatie over de opleidingen van Zorg, Welzijn & Sport in de vorm van quiz gegoten. Alle decanen loggen met hun smartphone in op Kahoot en worden uitgedaagd zo snel mogelijk het juiste antwoord te geven. Komen studenten sociaal-cultureel werk vooral in club- en buurthuizen terecht? Nee, is het antwoord. Ze werken vooral in wijkteams en bieden wijkgerichte zorg. Wat is de grootste doelgroep voor Maatschappelijke Zorg? Het antwoord zal niemand verrassen: ouderen en asielzoekers. Een steun in de rug is het antwoord op de vraag of Welzijn iets voor jongens is. Unaniem vinden alle decanen dat dat zo is. Opleidingsmanager Nijenhuis breekt een lans voor jongens bij zorg en welzijn. In haar visie moet er een programma voor komen à la Meiden in de Techniek. Zelf doet zij er alles aan om de jongens ook bij de opleiding te houden.

Feedback

Bestuursvoorzitter René van Gils heet alle decanen welkom en geeft een overview van alle nieuwe ontwikkelingen waarover zij deze ochtend worden geïnformeerd. De nieuwe toelatingswet bijvoorbeeld die naar alle waarschijnlijkheid per 1 augustus 2017 van kracht wordt. De precieze details zijn nog niet duidelijk, maar een aantal zaken wel. Alle jongeren die toelaatbaar zijn, hebben een toelatingsrecht. Zij moeten zich uiterlijk 1 april aanmelden. Beleidsmedewerker Helga van den Enk licht toe dat het Graafschap College vasthoudt aan 1 maart als richtdatum. Dan is er namelijk meer tijd voor een zogenaamd ombuiggesprek wanneer twijfel bestaat over de juistheid van de keuze. Het Graafschap College heeft een aantal verbeteringen doorgevoerd in de toelatingsprocedure na een enquête onder studenten en decanen. Helga nodigt iedereen van harte uit om daar feedback op te geven.

Schat

Onlangs ontvingen alle decanen een gouden envelop met een schatkaart. Afzender onbekend. Online marketingcommunicatieadviseur Saskia Gibson onthult het raadsel. De envelop bevatte een preview van het nieuwe Decanenplatform, waar decanen een schat aan informatie vinden. Dit online platform gaat vandaag live. De site is definitief in de lucht na het aansnijden van een decanentaart door Herman Slag, decaan van het Graafschap College en Rob Saulus, voorzitter van de vmbo decanenkring. Iedere decaan krijgt een persoonlijk account en kan voortaan op het platform belangrijke informatie en documenten vinden die te maken hebben met studiekeuze en loopbaanbegeleiding rond het Graafschap College.

Carrousel

Het tweede deel van de ochtend bestaat uit vier interactieve sessies over nieuwe ontwikkelingen rond de opleidingen van het Graafschap College. In kleine groepen bezoeken de decanen de sessies. Bij de sessie Techniek & Informatica krijgen de toehoorders bijna spijt dat zij niet aan het begin van hun loopbaan staan. Want wie zou nou niet graag die nieuwe opleidingen Smart Industry of Smart Building doen, waarbij je aan solar boten werkt, slimme robots ontwerpt of the internet of things een boost geeft. Het is nog even wachten op toestemming van de minister, maar dan gaan deze studies van start. Economie & Dienstverlening vertelt meer over de opleiding Salonmanager. Deze allround kappersopleiding niveau 4 geeft studenten net wat meer bedrijfskunde en andere vaardigheden mee, waardoor zij meer kunnen dan kappen alleen en van grotere waarde zijn voor de praktijk. Ook als je zelf niet van plan bent een eigen zaak te beginnen, is het zinvol dit niveau te pakken als je dat aankunt.

Grutbroek

De Decanendag was dit keer op de Grutbroek, de locatie waar onder meer de opleiding Defensie (Veiligheid & Vakmanschap) van het ministerie van Defensie wordt aangeboden. De studenten zitten deze week in een tentje, vandaar dat de decanen hier terecht kunnen. Opleidingsmanager Stella Mutsaers breekt een lans voor deze opleidingen met baangarantie, voor jongeren met affiniteit voor techniek en fysieke uitdaging.
Alle presentaties van de ochtend worden, daar waar mogelijk, op dit platform bij Documenten beschikbaar gesteld, zodat ze nog eens rustig nagelezen kunnen worden. Ook kunnen via het contactformulier vragen worden gesteld. De aanwezige decanen kregen ook een echte schatkist mee, beplakt met de url van het Decanenplatform en gevuld met een heleboel lekkere en handige dingen. Wie er als decaan onverhoopt niet bij kon zijn, stuurt even een berichtje naar Herman Slag. Dan zorgen we ervoor dat deze schatkist alsnog bij je terecht komt.

Evaluatie Decanendag
Het Graafschap College is erg benieuwd naar de mening en ervaringen van de aanwezige decanen. Na afloop van de Decanendag werd dan ook een 5 á 10 minuten durende enquête afgenomen. Met de uitkomsten hopen wij de organisatie rondom de Decanendag en de kwaliteit van de presentaties (waar nodig) te verbeteren. Mocht je de enquête nog niet hebben ingevuld, kan dat alsnog via deze link.

Reageren