Op 29 en 30 november en 1 december vorig jaar vond de jaarlijkse Scholenmarkt plaats op het Graafschap College. Leerlingen die de Scholenmarkt bezochten, hadden de mogelijkheid om zich vooraf te registreren bij het Graafschap College, zodat zij in de toekomst beter geïnformeerd kunnen worden over bijvoorbeeld voor hen interessante opleidingen en Meeloopdagen. Met de organisatie van de Scholenmarkt is afgesproken dat iedere vo-school inzicht krijgt in haar leerlingen die zich geregistreerd hebben voor (en aanwezig zijn geweest bij*) de Scholenmarkt. Vandaag zijn de overzichten per school geplaatst en te downloaden onder ‘Documenten’ op het Decanenplatform.

*Het is mogelijk dat de e-ticket, die leerlingen na registratie hebben ontvangen, tijdens de Scholenmarkt niet is gescand. Dat betekent dat leerlingen mogelijk wel zijn geweest, maar in het bestand niet als ‘aanwezig’ zijn gemarkeerd.

Reageren