Nieuwe toelatingsprocedure opleidingen sport en bewegen

De toelatingsprocedure voor de opleidingen Sport en bewegen is licht gewijzigd ten opzichte van afgelopen schooljaar. In verband met de nieuwe regelgeving zijn er een paar zaken veranderd.

Naast de wettelijk van toepassing zijnde toelatingseisen t.a.v. het niveau van de vooropleiding is er een toelatingsprocedure in de vorm van een selectiedag. Tijdens deze selectiedag toetsen we de aanvullende toelatingseis die op basis van de wetgeving voor onze opleidingen geldt, namelijk bewegingsvaardigheid. De student krijgt na aanmelding een uitnodiging voor de selectiedag inclusief verdere informatie. Ook wordt dan aan de kandidaat gevraagd om een formulier te laten invullen door de vakleerkracht van zijn of haar huidige opleiding. Vanuit dit formulier worden mogelijke gespreksonderwerpen gehaald voor onderdeel 2.

Deelname aan de activiteiten op deze selectiedag is verplicht. Kandidaten die zonder opgaaf van geldige reden niet komen opdagen, kan de toegang tot de opleiding worden geweigerd. Tijdens deze dag wordt er gekeken naar de volgende aspecten:

  1. Bewegingsvaardigheid
  2. Motivatie voor en kennis van beroepen in het werkveld van sport, bewegen en leefstijl
  3. Sociale en communicatieve vaardigheden

Bewegingsvaardigheid is het enige criterium dat bindend is. Op basis van de bevindingen ten aanzien van de onderdelen 2 en 3 geeft de toelatingscommissie een positief advies, een advies tot verdiepende intake of een negatief advies. Bij een negatief advies  is het aan de kandidaat en ouders/verzorgers om het advies wel/niet op te volgen; als de student tenminste wel wettelijk toelaatbaar is en ook aan de aanvullende eis (bewegingsvaardigheid) voldoet .

Toelichting op de onderdelen van de selectiedag

Ad. 1 Bewegingsvaardigheid

Voor de opleidingen sport en bewegen geldt dat er sprake is van aanvullende toelatingseisen. Deze hebben betrekking op praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteiten. Tijdens de selectiedag worden een aantal bewegingsactiviteiten aangeboden. Aan de hand van scorelijsten wordt de bedrevenheid van de kandidaten in kaart gebracht. Er wordt gescoord m.b.v. een 10 puntschaal. Er worden 9 verschillende bewegingsactiviteiten aangeboden binnen de volgende 6 takken van sport:

  • Turnen
  • Volleybal
  • Cirkelbal
  • Atletiek
  • Bewegen op muziek
  • Shuttle run test

Ad 2. Motivatie voor en kennis van beroepen in het werkveld van sport, bewegen en leefstijl

Tijdens deze dag is er een groepsgesprek ingepland. Dit gesprek gaat met name over het beeld dat de kandidaat heeft ten aanzien van beroepen in de branche sport, bewegen en gezonde leefstijl. Ook komen de verwachtingen ten aanzien van de opleiding (vakken, stage, studieactiviteiten) aan de orde en wordt gekeken naar de toekomstdroom en motivatie van de kandidaat.

Ad 3 Sociale en communicatieve vaardigheden

Gedurende de hele dag wordt er geobserveerd. Er wordt vooral gekeken naar de sociale en communicatieve vaardigheden van de kandidaten, aangezien ze zich hebben aangemeld voor een opleiding waarbij naast bewegingsvaardigheden met name sociale en communicatieve vaardigheden van essentieel belang bij het uitvoeren van het beroep zijn.

Medische keuring
Tot en met afgelopen jaar werden de kandidaten verplicht om, zodra ze toelaatbaar waren, ook nog een medische keuring te ondergaan. Met ingang van dit schooljaar stellen we dit niet meer verplicht, maar wijzen we op de mogelijkheid om een medische keuring te doen, aangezien het belangrijk is om te kijken of de kandidaat de intensieve belasting aankan. Als een kandidaat vaak last heeft van blessures of andere lichamelijke klachten dan adviseren we nadrukkelijk om deze medische keuring te laten doen en al gelang de uitkomst passende maatregelen te nemen.

Data selectiedagen
Met grote regelmaat worden er selectiedagen gepland. De eerste selectiedagen vinden plaats op donderdag 7 december 2017 en donderdag 25 januari 2018.

Reageren