Ontwikkelingen vakgebied secretarieel management: ook voor mannen!

Futureproof professional, Tech Savvy & Virtual

Op dit moment initieert het onderwijscluster Secretariële Beroepen van de MBO Raad plannen om de naam van de opleidingen secretarieel management in het kwalificatiedossier aan te passen. De aanleiding hiervoor is dat de naam van de opleiding de lading niet meer dekt. De nieuwe naam moet de opleiding ook aantrekkelijk maken voor jongens en moet weergeven dat de inhoud van het beroep aan verandering onderhevig is. Er is inmiddels een brainstormsessie geweest over mogelijke nieuwe benamingen, waarbij de insteek is dat het beroep interessanter wordt voor jongens. Zeer waarschijnlijk vindt er vanuit de SBB nog voor het begin van het schooljaar 2018-2019 een naamswijziging plaats. Functienamen als projectassistent, office support, HR-assistent, managementassistent office & management en virtual assistent komen steeds vaker ter sprake.

Niet alleen de naam van de opleiding verandert, ook de inhoud van het beroep verandert voortdurend. Door allerlei factoren verandert het profiel van de secretaresse sterk en wordt er een beroep gedaan op nieuwe vaardigheden. De beroepspraktijk verandert zeer snel, verandering is eigenlijk de enige constante. De term ‘secretaresse’ dekt de lading van de functie allang niet meer. Onder andere digitalisering en automatisering zorgen voor een verschuiving van taken. Maar ook de denk- en handelswijze van de ‘nieuwe’ generatie ondernemers laat zien dat er grote veranderingen plaatsvinden.

Snel kunnen inspringen op veranderende omstandigheden, alles op en top organiseren en er helder over communiceren, dat zijn sleutelfactoren binnen het managementondersteunende vakgebied. Naast de traditionele secretariële taken zoals agendabeheer, zakelijke correspondentie, post en archiveren, behoren ook ‘niet-secretariële taken’, bijvoorbeeld op het gebied van facilitaire zaken, financiën, HR, intranet of website, ICT en marketing en communicatie tot het pakket van de secretaresse. Deze taken komen dan ook ruimschoots aan bod tijdens de opleiding.

Daarnaast bieden we tijdens de opleiding veel aandacht aan internationalisering: denk aan internationale projecten, stages en taallessen. We bereiden studenten voor op een rol in een euregionaal netwerk, om hun daarmee een kans op een internationale toekomst te bieden.

Competenties waar (aankomend) studenten aan moeten voldoen, zijn onder andere:
– Proactief
– Flexibel inzetbaar
– ICT-vaardig
– Samenwerkend vermogen (het zogenaamde co-makership)
– Goede beheersing van talen (Nederlands, Engels en Duits)
– Overzicht kunnen houden
– Snel juiste informatie kunnen vergaren

Neem voor meer informatie over de opleiding contact met ons op:

En bekijk dit voorlichtingsfilmpje over de opleiding secretarieel management op het Graafschap College!

Reageren