Graafschap College partner in Toptraject

Van vmbo, via het mbo, naar het hbo

In het schooljaar 2018-2019 start op het Graafschap College en op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek en Liemers het Toptraject. Een traject dat vmbo’ers, die de gemengde of theoretische leerweg volgen, via het mbo, voorbereid op een hbo-opleiding en ondersteunt bij de ontwikkeling van hun talenten. Het traject is een initiatief van Profijt, het samenwerkingsverband voor voorgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en hbo in Oost-Gelderland.

Toptraject voor mbo’ers

Vanaf aankomend schooljaar kunnen ook mbo-studenten starten met het Toptraject. Het gaat om niveau 4-studenten, die na het behalen van hun diploma, willen doorstromen naar een hbo-opleiding. Zij krijgen verdiepende leerstof aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van workshops en masterclasses, op het gebied van o.a. Nederlands, wiskunde en studievaardigheden. Studenten volgen het Toptraject naast hun opleiding. Dat betekent dat er extra inspanning wordt verwacht. Dat stapje extra zorgt ervoor dat deze studenten bij de start van de hbo-opleiding beter zijn voorbereid, bijvoorbeeld op het zelfstandig werken, plannen en de manier van leren.

Laatbloeiers

Met het Toptraject wil Profijt met name ‘laatbloeiers’ een goede kans bieden op een hbo-diploma. Voor veel vmbo-leerlingen blijkt het lastig om via de havo naar het hbo te gaan. Een doorlopende leerlijn en extra begeleiding kan deze leerlingen en studenten helpen uiteindelijk toch een hbo-diploma te halen.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over het Toptraject bij het Graafschap College contact op met Herman Krikhaar (tel. 088-324 18 15 of h.krikhaar@graafschapcollege.nl).

Reageren