Jaarverslag 2017: trots op mooie resultaten!

Met trots presenteren wij ons jaarverslag 2017 en financieel jaarverslag 2017. Via onze jaarverslagen informeren wij onze belanghebbenden en andere geïnteresseerden over de resultaten die wij het afgelopen jaar hebben behaald.

Het verslagjaar was wederom een succesvol jaar. Er is gewerkt aan talloze activiteiten en projecten en er zijn mooie resultaten behaald. Opnieuw is gebleken dat het Graafschap College landelijk tot de roc’s behoort met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters. Ook het jaar- en diplomaresultaat steken gunstig af ten opzichte van landelijke gemiddelden. Uit de Keuzegids, die in december 2017 is verschenen, blijkt dat we met 15 topopleidingen trots mogen zijn op de kwaliteit van ons onderwijs. Ook het inspectieonderzoek heeft wederom aangetoond dat de kwaliteit van ons onderwijs goed op orde is.

Benieuwd naar alle resultaten? Lees dan het jaarverslag en het financieel jaarverslag! Opmerkingen of vragen? Laat het ons weten!

Reageren