Gefaseerde invoering gemeenschappelijk basisjaar Economie en administratie en Retail en commercie

Tijdens de decanendag in oktober ben je geïnformeerd over het gemeenschappelijk basisjaar voor de opleidingen Economie en administratie (niveau 3 en 4) en Retail en commercie (niveau 3 en 4). Aangegeven werd dat het Graafschap College in het schooljaar 2019 – 2020 volledig met dit gemeenschappelijke basisjaar van start gaat. Onlangs is besloten het gemeenschappelijke basisjaar gefaseerd in te voeren. Deze aanpassing betekent niet dat inhoudelijk wordt afgeweken van de ingezette koers. Het Graafschap College gaat door met de onderwijskundige afstemming en ontwikkeling van het gemeenschappelijke basisjaar, zoals deze in september 2018 is ingezet.

Wat betekent de gefaseerde invoering?

  • Studenten, die in het schooljaar 2019 – 2020 starten met de opleiding Economie en administratie of Retail en commercie, krijgen grotendeels onderwijs zoals dat tot op heden werd gegeven. Nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs worden zoveel mogelijk in de bestaande beroepsopleidingen uitgevoerd;
  • Alle studenten, die in het schooljaar 2019 – 2020 starten met de opleidingen Economie en administratie of Retail en commercie, starten op locatie Ruimzichtlaan;
  • Komend schooljaar wordt zoveel mogelijk onderwijskundige afstemming bereikt tussen de verschillende beroepen en wordt de tijd genomen om dit zorgvuldig te doen;
  • Vanaf het schooljaar 2020 – 2021 start het Graafschap College met een volledig gemeenschappelijk basisjaar voor deze beroepsopleidingen.

Meer informatie

De PowerPoint-presentatie die tijdens de decanendag is gebruikt, is op basis van het onlangs genomen besluit aangepast.

Reageren