11 februari informatiebijeenkomst over autisme

Op maandag 11 februari vindt op het Graafschap College (locatie J.F. Kennedylaan) een informatiebijeenkomst plaats voor leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o), ouders en begeleiders over KAIRO (Kennisontwikkeling Autismebehandeling en Integratie Regulier Onderwijs). KAIRO is een onderwijs-behandelprogramma van het dr. Leo Kannerhuis voor jongeren en jong volwassenen met een diagnose in het autistisch spectrum. Het programma biedt een intensief trainingsprogramma, waarin deelnemers zeven weken voorafgaand aan de start op het roc worden voorbereid op het mbo-onderwijs.

Inhoud van het trainingsprogramma

Gedurende zeven weken worden tijdens twee trainingsdagen (van 9.00 tot 13.00 uur) een aantal trainingen aangeboden. Het trainingsprogramma richt zich op het:

  • krijgen van inzicht in wat het autisme in hun individuele situatie en voor hun studie aan een roc betekent;
  • krijgen van inzicht in hun sterke en zwakke kanten en hoe zich dat verhoudt tot de benodigde competenties voor het mbo;
  • ontwikkelen van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle onderwijs- en beroepscarrière aan een roc;
  • opheffen van blokkades in de persoonlijkheidsontwikkeling, gericht op een beter functioneren op het roc;
  • begeleiden van leerlingen bij de overstap van het vso naar het mbo.

KAIRO op het Graafschap College

De afgelopen twee jaar heeft het Graafschap College, in samenwerking met het dr. Leo Kannerhuis, het KAIRO behandelprogramma met succes aangeboden. In het programma is een orthopedagoog van het Graafschap College al in de trainingsfase voorafgaand aan de start op het Graafschap College betrokken. Gedurende de eerste fase van hun mbo-opleiding volgen de deelnemers aan het programma bij het Graafschap College een trainingsprogramma dat nauw aansluit op de dagelijkse onderwijspraktijk. Ook dit gebeurt in samenwerking met sociotherapeuten van het dr. Leo Kannerhuis en de orthopedagoog van het Graafschap College.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Wij stellen het op prijs als u, als decaan, deze informatiebijeenkomst onder de aandacht brengt van leerlingen en ouders voor wie dit interessant is. Uiterlijk 1 februari kun je de namen van geïnteresseerden en hun e-mailadres doorgeven aan Britt Ketelaar, orthopedagoog van het Graafschap College. De leerlingen en ouders ontvangen dan van Britt Ketelaar per mail een uitnodiging. Ook voor vragen en inhoudelijk overleg kun je contact opnemen met Britt Ketelaar (b.ketelaar@graafschapcollege.nl of tel. 06 40821646).

Tijdens de open dagen van het Graafschap College op 1 en 2 februari a.s. kunnen bezoekers op locatie J.F. Kennedylaan meer informatie krijgen over studentbegeleiding (o.a. begeleiding bij autisme) op het Graafschap College.

Reageren