Enquête informatiebehoefte leerlingen voortgezet onderwijs

Het Graafschap College doet onderzoek naar de informatiebehoefte van aankomende studenten. Inmiddels heeft op een aantal middelbare scholen sessies plaatsgevonden met leerlingen. Daaruit is interessante informatie gekomen over de middelen die leerlingen gebruiken, de rol van ouders of decanen en de informatie die zij nodig hebben. Door middel van een enquête willen we nu onderzoeken of de resultaten uit deze sessies representatief zijn voor alle leerlingen.

Bent u decaan in het voortgezet onderwijs? Wilt u de enquête dan verspreiden onder uw leerlingen en hen verzoeken deel te nemen aan het onderzoek? Het kan bijvoorbeeld een mooie opstart zijn van een loopbaanles. De link naar de enquête is: https://opleidingkiezengs2019.questionpro.com De link kunnen leerlingen op hun eigen laptop, smartphone of tablet openen en de enquête daar invullen. Dit duurt ongeveer vijf minuten. Hieronder hebben we een tekst bijgevoegd die gebruikt kan worden in een begeleidende mail naar de leerlingen.

De resultaten van het onderzoek worden terugkoppeld in een Profijt overleg.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Voorbeeldtekst voor leerlingen

TITEL MAIL: Uitnodiging voor een onderzoek

Beste <<leerling X>>,

Via deze weg nodigen we je eenmalig uit om deel te nemen aan een onderzoek. Het Graafschap College is namelijk benieuwd naar de manier waarop jij straks een opleiding kiest.

Via onderstaande link kom je bij een internet vragenlijst die je zowel op een laptop als tablet of smartphone in kunt vullen.

 Link naar het onderzoek

 Zou jij je mening willen geven? Het beantwoorden van alle vragen duurt ongeveer vijf minuten.

 Alvast bedankt voor je deelname!

 Vriendelijke groet,

<<NAAM DECAAN/DOCENT>>

<<OVERIGE GEGEVENS E-MAIL HANDTEKENING>>

 Aanvullende informatie

Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Je neemt dus helemaal anoniem deel. Verder kun je ook geen foute antwoorden geven. Het gaat echt alleen maar om jouw mening.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau. Het gaat dus zeker niet om een onderzoek waarmee het Graafschap College reclame wil maken. Wel zullen alle antwoorden gebruikt worden om toekomstige leerlingen nog beter te informeren over de mbo-school en de opleidingen die je er kunt volgen.

Reageren