Nieuwe opleiding Sociaal werk

De nieuwe opleiding Sociaal werk komt in de plaats van de oude opleidingsprofielen Sociaal Cultureel Werk en Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening, waarvan tot nu toe alleen het eerste profiel op het Graafschap College werd aangeboden. De nieuwe opleiding Sociaal werk start met ingang van 1 augustus 2020.

Gezien de vele veranderingen in de samenleving, zoals bijv. participatiewet en WMO, was het oude kwalificatiedossier met de twee verschillende profielen aan herziening toeDaar gaat dus verandering in komen, aangezien het in de nieuwe opleiding om één breed samengesteld profiel gaat.
Helaas is het nog steeds zo dat een deel van de inwoners van Nederland moeite heeft om volop in onze dynamische samenleving mee te kunnen doen. Teveel mensen hebben het gevoel dat ze weinig regie hebben over hun eigen leven. En juist op die mensen richt de sociaal werker zich: 

Beroepsprofiel Sociaal Werker 

Als sociaal werker ondersteun je mensen die in een achterstandssituatie zitten. Het kan gaan om kinderen en jongeren, maar ook om volwassenen, ouderen of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Je helpt ze om zelfstandig(er) te worden, zodat hun deelname aan de maatschappij wordt verbeterd of vergroot. Je geeft informatie en advies, bijvoorbeeld over wonen, werk, opleiding of financiën. Je wijst ze de juiste weg en stimuleert ze om hun problemen zelf op te lossen. Bijvoorbeeld door ze in contact te brengen met organisaties of instanties, zoals woningcorporaties, hulpverleningsinstanties, gemeenten en of politie. Dat doe je bijvoorbeeld vanuit een wijkcentrum of welzijnsorganisatie. Maar je bent niet aan deze plek gebonden, je zoekt je doelgroep ook op. Je bent ondernemend en onderzoekend en hebt een verbindende rol in de wijk.

Niveau:
Leerweg: bol 
Duur: 3 jaar
Leslocatie: J.F. Kennedylaan

Meer informatie volgt tijdens de decanenbijeenkomst op 17 oktober a.s. of je kunt contact opnemen met Ap te Winkel, senior opleidingsmanager Sociaal werk, 06 – 10 95 74 81.

Reageren