Aftrap ‘Voorlichtingsseizoen 20-21’ met Decanendag

Hoe krijg je de student op de juiste plek? Met deze vraag centraal organiseert het Graafschap College al bijna 25 jaar een ‘Decanendag’. Dit jaar was dat op de locatie Mijn School, waar donderdag 17 oktober zo’n 60 collega’s van de regionale vmbo-decanenkring, praktijkscholen, leerplichtambtenaren en het Graafschap College elkaar ontmoetten voor een gezamenlijke start van het nieuwe ‘voorlichtingsseizoen’. Want hoewel schooljaar 2020-2021 misschien nog verre toekomst lijkt, voor veel leerlingen van het vmbo komt de keuze voor een vervolgopleiding snel dichterbij. Om deze jongeren (en hun ouders) zo goed mogelijk te informeren over alles wat het mbo in het algemeen en het Graafschap College in het bijzonder te bieden heeft, is goede voorlichting essentieel.

‘Samen-Leren-Delen’

In het welkomstwoord vertelde opleidingsmanager Minke Hermes over het concept van ‘Mijn School’, daarna nam cvb-lid Sarien Shkolnik de groep mee in de nieuwste ontwikkelingen rondom het strategisch beleid van het Graafschap College en de link daarvan met het werk van de decanen. “We willen duidelijk maken voor welke onderwijskundige principes we als school staan en waarom we die keuzes maken. We gaan van ‘hét Graafschap College’ naar ‘Eén Graafschap College’, met als motto ‘Samen.Leren.Delen.’. Dat willen we ook naar jullie uitdragen, om als partner van vmbo- en praktijkonderwijs nog meer hand-in-hand met jullie op te trekken. Meer harmonisatie op de achtergrond, meer aandacht voor een leven lang ontwikkelen en gezamenlijk nadenken over hoe we competenties up-to-date houden en op een lijn kunnen brengen. En dat in een aanbod dat zich aanpast aan de maatschappelijke ontwikkelingen en waarop we met jullie input en kennis snel en op maat op elkaar kunnen inspelen. Dat alles om studenten een goede plek te bieden op school, en later in hun werk.” Ook nam Sarien even de tijd om bovensectoraal decaan en ‘grondlegger’ van de Decanendag Herman Slag met een welgemeend ‘dank je wel’ in het zonnetje te zetten. Vandaag was officieel zijn laatste editie, omdat hij begin volgend jaar met pensioen zal gaan.

Customer experience

Het tweede gezamenlijke onderdeel van de bijeenkomst was een interactieve presentatie over de customer experience (de ‘klantreis’) van aankomende studenten en hun switchgedrag in het eerste leerjaar. Saskia Gibson en Lianne Rouwenhorst, marketingcommunicatieadviseurs bij het Graafschap College, vertelden aan de hand van een recent onderzoek over hoe jongeren (en hun ouders) tot een keuze komen. Want de belangrijkste ‘influencers’ voor hen zijn niet vrienden of decaan, maar de ouders. Zij zijn de belangrijkste sparringpartner en het is dus zaak om hen in het keuzetraject te betrekken en van goede informatie te voorzien. Daarnaast zouden de leerlingen ook graag meer met hun mentor praten over studiekeuze.
Andere ‘eye-openers’ voor de toehoorders waren dat jongens ‘aardige docenten’ zeer belangrijk vinden, terwijl meisjes juist ‘een goede sfeer en ‘een modern gebouw’ bovenaan hun lijstje hebben staan. Ook is er behoefte aan ‘peer-to-peer’ communicatie, eerlijke en persoonlijke verhalen, bij voorkeur rechtstreeks van studenten die de opleiding al volgen.
En wat betreft informatie via social media, Facebook was ‘voor de ouders’. De jongere zelf houdt deze kanalen liever voor zichzelf, “als het dan toch moet, dan maar via Instagram”, kwam er uit het onderzoek.

Expertisepunt LOB

Carlo Kok, contactpersoon regio Oost bij het ‘Expertisepunt LOB’, nam het laatste plenaire onderdeel voor zijn rekening. Hij ging in op de unieke ‘Profijt’ samenwerking die er in onze regio al bestaat en die landelijke gezien niet zo vanzelfsprekend blijkt te zijn. Hij sloot aan op het verhaal over de ‘klantreis’ en noemde de overstap van vmbo naar vervolgopleiding ‘cruciaal’ in het leven van een jongere. Een sleutelmoment dat veel invloed heeft op motivatie en het verdere verloop van een maatschappelijke carrière. Zijn vraag aan de groep was of je als samenwerkende scholen wel precies weet wat je doet op het gebied van beroepskeuze en voorlichting. Goed overleg voorkomt dubbelingen of hiaten in het keuzetraject. Daarom zijn dit soort dagen zo belangrijk, zo geeft hij aan.

Ontwikkelingen binnen de sectoren

Het tweede deel van de dag stond in het teken van een aantal presentaties. In een viertal parallelsessies kwam een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren van het Graafschap College voorbij. Zorg, Welzijn & Sport presenteerde onder andere de nieuwe opleiding Sociaal werk. Techniek & Informatica gaf informatie over de richtingen Metaal en Mechatronica. Economie & Dienstverlening over SMART START – ‘Economie in bedrijf’. Bij Educatie & Participatie werd gesproken over de mogelijkheden en wensen voor een zogenaamd ‘Breekjaar’, een tussenjaar voor studenten die de keuze voor een vervolgopleiding nog niet hebben kunnen (of willen) maken.

Gezamenlijke lunch en afsluiting

De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch, met veel aandacht gemaakt en opgediend door een groep studenten van ‘Mijn School’. Vers en gezond was het motto, een lekkere en gezellige afronding van de Decanendag die door de aanwezigen met een applaus voor de makers werd beloond. Bij het vertrek kregen alle decanen uit handen van Herman Slag een presentje én een doos met alle nieuwe opleidingenbrochures voor 2020-2021. Het voorlichtingsseizoen is daarmee ‘officieel’ geopend.

De gegeven presentaties zijn terug te vinden onder het navigatie-item ‘Documenten’.

Reageren