NIEUW: SMART START Economie in bedrijf

Vanaf het schooljaar 2020-2021 introduceert de sector Economie & Dienstverlening van het Graafschap College ‘SMART START Economie in bedrijf’. Vo-leerlingen die zich vanaf dat schooljaar aanmelden voor een niveau 3 of 4-profiel bij de opleidingen Business support, Financiële administratie, Juridische dienstverlening, Office support, Commercie, Marketing en communicatie en Retail, beginnen met een breed basisjaar. In dat basisjaar maken ze kennis met verschillende vakken en economische beroepen in het bedrijfsleven. Aan het eind van periode 3 maken studenten een definitieve keuze voor een van de profielen.

SMART START: leren wat je leuk vindt!

Tijdens het brede basisjaar krijgen studenten zowel algemene (beroepsgenerieke) als beroepsspecifieke vakken. Het beroepsspecifieke deel van de opleiding wordt aangeboden via projecten, ook wel Integrale Beroepsopdrachten (IBO) genoemd. In deze projecten staan diverse thema’s en leerlijnen centraal, zoals bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, commerciële economie & marketing, management & organisatie, officemanagement en recht. Daardoor maken studenten kennis met verschillende economische beroepen. Door projectmatig te werken, worden ook basisvaardigheden aangeleerd. Zo leren studenten om samen te werken, te communiceren, te plannen, een kritische houding te ontwikkelen en initiatief te nemen. Ook ict is opgenomen in het curriculum. In het SMART START-jaar is veel aandacht voor loopbaanontwikkeling. Studenten krijgen veel ruimte om te ontdekken wat hun talenten en voorkeuren zijn. Kortom, ze gaan tijdens het basisjaar ‘leren wat ze leuk vinden’.

Economie in bedrijf

De niveau  3 en 4-profielen Bedrijfsadministrateur, Management assistant, Juridisch-administratief dienstverlener, Medewerker human resource management, Assistent-manager internationale handel, Vesitigingsmanager groothandel, (Junior) accountmanager, Medewerker marketing en communicatie en Manager retail, Verkoopspecialist en Medewerker business support vormen ‘Economie in bedrijf’. Na het brede basisjaar wordt bepaald of een student verder gaat op niveau 3 of 4 en kiest de student in welk profiel hij of zij zich wil specialiseren. In leerjaar 2 wordt vervolgens voortgebouwd op de kennis en vaardigheden die de student tijdens het brede basisjaar heeft opgedaan. Studenten beginnen dus niet opnieuw, maar verdiepen zich in het vakgebied van hun keuze en ontwikkelen zich op inhoud. Het SMART START-jaar is alleen voor studenten die een opleiding in de beroepsopleidende leerweg volgen.

Waarom SMART START Economie in bedrijf?

Een breed basisjaar biedt veel voordelen voor studenten. Ze kunnen hun definitieve keuze voor een opleiding uitstellen. Tijdens het SMART START-jaar krijgen ze een beter beeld van de verschillende economische beroepen en krijgen ze de kans zich beter te oriënteren. De kennis en vaardigheden die ze opdoen tijdens het brede basisjaar zorgen er bovendien voor dat ze straks breder inzetbaar zijn binnen een bedrijf. Uit landelijk onderzoek blijkt dat bedrijven steeds meer behoefte hebben aan breed inzetbare medewerkers, met kennis op het gebied van economie, financiën, recht en sales. Dankzij deze medewerkers kunnen bedrijven beter inspelen op een steeds veranderende markt. Ook het feit dat studenten de nieuwe kennis en vaardigheden die zij opdoen tijdens het brede basisjaar direct kunnen toepassen in projecten wordt gezien als een voordeel. Het vergroot hun motivatie.

Meer initiatieven

Ook op andere plekken binnen het Graafschap College wordt gewerkt aan de ontwikkeling van brede basisjaren. Zo start volgend schooljaar ook de SMART START Hospitality in bedrijf, waarin studenten zich in het eerste leerjaar gaan verdiepen in zowel travel, leisure als hospitality en hun definitieve keuze voor een van deze richtingen pas na het eerste jaar maken.

Meer informatie

Tijdens de Scholenmarkt op 26, 27 en 28 november worden vmbo-leerlingen, die een voorlichting volgen over een van de opleidingen die volgend schooljaar starten met het SMART START-jaar, uitgebreid geïnformeerd. Daarnaast is er een informatiestand in de centrale hal. Heeft u als decaan behoefte aan meer informatie over SMART START? Neem dan contact op met opleidingsmanagers Stella Mutsaers of Alma Haisma .

Reageren