Toptraject van start: doorstroom mbo-hbo

Vanaf het schooljaar 2020-2021 kunnen studenten van het Graafschap College deelnemen aan het Toptraject. Het Toptraject is een doorgaand leertraject (vmbo-mbo-hbo) voor ambitieuze en praktisch ingestelde vmbo’ers die via het mbo een hbo-diploma willen halen. In het Toptraject Achterhoek en Liemers werken 13 vmbo-scholen, het Graafschap College, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Saxion Hogeschool samen aan het realiseren van deze route.

Uitval en switchgedrag voorkomen

Uit onderzoek blijkt dat de overstap van mbo naar hbo voor veel studenten lastig is. Het niveau van Nederlands, Engels en rekenen blijkt te hoog en mbo’ers hebben vaak niet de studievaardigheden die op het hbo nodig zijn. Het Toptraject biedt mbo-studenten de mogelijkheid in deze onderdelen te investeren, waardoor de overstap naar het hbo beter verloopt. Uitval op het hbo wordt verminderd en switchgedrag grotendeels voorkomen.

Toekomstige studenten

Op dit moment nemen op de verschillende middelbare scholen zo’n 80 vmbo-leerlingen deel aan het Toptraject. Wanneer deze leerlingen zich op het Graafschap College aanmelden voor een niveau 4-opleiding kunnen zij het Toptraject voortzetten. Maar ook toekomstige studenten, die op dit moment niet deelnemen aan het Toptraject en volgend schooljaar met een niveau 4-opleiding op het Graafschap College starten, kunnen deelnemen aan het traject. Studenten kunnen op ieder gewenst moment instromen.

Extra lessen naar keuze op havo-niveau

Deelname aan het Toptraject betekent concreet dat studenten, naast hun opleiding, extra lessen kunnen volgen op het gebied van Nederlands (lezen en schrijven op havo-niveau), Engels (lezen op havo-niveau) en wiskunde (statistiek en andere onderdelen op aanvraag). Daarnaast hebben zij de mogelijkheid verschillende studievaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld door een profielwerkstuk te maken. Studenten kiezen zelf welke vakken zij willen volgen. Docenten van het vavo van het Graafschap College gaan de lessen verzorgen.

Pilot voor huidige mbo-studenten

Om goed voorbereid te zijn op het Toptraject start het Graafschap College in periode 3 van dit schooljaar met een pilot. Huidige mbo-studenten, die een opleiding op niveau 4 volgen en willen doorstromen naar het hbo, kunnen deelnemen aan de pilot.

Voorlichting tijdens Scholenmarkt

Op 26, 27 en 28 november vindt de Scholenmarkt plaats. Vmbo-leerlingen die meer informatie willen over het Toptraject kunnen op deze dagen terecht in de centrale hal op locatie J.F. Kennedylaan van het Graafschap College. Daar wordt een informatiestand ingericht.

Aanmelden toekomstige en huidige studenten

Toekomstige niveau 4-studenten kunnen zich via het Digitaal Doorstroom Dossier aanmelden voor het Toptraject. Ben je decaan op het Graafschap College en spreek je gemotiveerde studenten die nu een niveau 4-opleiding op het Graafschap College volgen en straks willen doorstromen naar het hbo? Attendeer ze dan op de voordelen en mogelijkheden van het Toptraject. Via de contactpersoon* van de sector kunnen deze huidige studenten worden aangemeld voor de pilot die in periode 3 van dit schooljaar start.

*De contactpersonen per sector zijn: Johan de Jonge (Techniek & Informatica), José Wopereis (Economie & Dienstverlening), Gerard Jager (Zorg, Welzijn & Sport) en Anja Reimert (Educatie & Participatie).

Bezoek voor meer informatie over het Toptraject: www.toptraject.nl.

Reageren