18 februari informatiebijeenkomst over autisme

Op dinsdag 18 februari (19.30 – 20.30 uur) vindt op het Graafschap College (locatie J.F. Kennedylaan) een informatiebijeenkomst plaats over KAIRO (Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier Onderwijs). KAIRO is een onderwijs-behandelprogramma van het dr. Leo Kannerhuis voor jongeren en jong volwassenen met een vorm van autisme die doorstromen naar het mbo. Het programma is erop gericht de overstap naar het mbo voor deze leerlingen makkelijker te maken.

Vmbo- en havo-leerlingen met een vorm van autisme die dit schooljaar eindexamen doen en volgend schooljaar starten met een mbo-opleiding op het Graafschap College, hun ouders/verzorgers en eventuele andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst. In deze brief staat meer informatie over KAIRO en de informatie-avond. Wij stellen het op prijs als u, als decaan, de bijeenkomst onder de aandacht brengt van leerlingen en hun ouders/verzorgers voor wie dit interessant is. Wij verzoeken geïnteresseerden zich vooraf aan te melden bij Britt Ketelaar, orthopedagoog (b.ketelaar@graafschapcollege.nl of tel. 06 40821646).

Reageren