Nieuw: Samen leren in zorg en begeleiding

Vanaf het schooljaar 2020-2021 start het Graafschap College op locatie Groenlo met het nieuwe onderwijsconcept: ‘Samen leren in zorg en begeleiding’. Leerlingen die zich vanaf dat schooljaar op deze locatie aanmelden voor de opleidingen Maatschappelijke zorg, Verpleging, Verzorging of Helpende zorg en welzijn in de beroepsopleidende leerweg (bol), maken kennis met de verschillende richtingen binnen de zorg en leren op die manier wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Op deze manier kunnen studenten die nog niet precies weten welke richting ze op willen zich breed oriënteren. Studenten die al wel weten wat ze willen krijgen dit voor zichzelf bevestigd en kiezen direct voor de juiste uitstroomrichting(en).

Leerroute op maat leidt tot één of meerdere diploma’s
Iedere student wordt onderdeel van een vaste stamgroep met vaste begeleider. Docenten van de verschillende opleidingen werken nauw samen en ondersteunen studenten bij het uitstippelen van een leerroute op maat. Als de student daar klaar voor is, kiest hij of zij één of meerdere uitstroomrichting(en) en werkt hij of zij toe naar het behalen de bijbehorende diploma(‘s). 

Klassikaal, in groepjes of zelfstandig aan de slag 
Tijdens de opleiding doet de student ervaring op in verschillende situaties en met verschillende doelgroepen. Dit gebeurt zowel op school als in de praktijk. De bijbehorende kennis en vaardigheden doet de student op in de praktijk, het wijkleercentrum en/of op school. Tijdens de opleiding leren studenten klassikaal, in groepjes of individueel. Er worden workshops en trainingen aangeboden. In de digitale leeromgeving, het Skillscentrum en het OnderwijsLeerCentrum kunnen ze zelfstandig aan de slag. Naast het beroepsspecifieke deel krijgt de student tijdens de opleiding ook generieke vakken, zoals Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap en kan hij of zij verschillende keuzedelen volgen.

Meer informatie 
Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen over het nieuwe onderwijsconcept op locatie Groenlo? Neem dan contact op met Jinnie Bodt: j.bodt@graafschapcollege.nl

Reageren