Het Graafschap College en het coronavirus

Het Graafschap College volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet. We volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en voor onze regio die van de GGD. Ook binnen het Graafschap College worden er maatregelen genomen. Voor actuele informatie hebben we een speciale pagina op onze website ingericht:

www.graafschapcollege.nl/corona

Graag verwijzen we naar deze pagina voor actuele informatie.