Online studiekeuzegesprekken en oriëntatieprogramma

Vo-leerlingen die in het examenjaar zitten en zich nog niet hebben aangemeld voor een opleiding in 2020-2021, kunnen in deze moeilijke tijd wel wat extra hulp gebruiken. Daarom organiseert het Graafschap College online studiekeuzegesprekken en (indien nodig) een aanvullend oriëntatieprogramma.

Online studiekeuzegesprekken

De studiekeuzegesprekken zijn niet nieuw binnen het Graafschap College. Leerlingen die voor 1 april nog geen keuze konden maken, werden bij het bezoeken van de website al geattendeerd op deze mogelijkheid. Vanwege de corona-maatregelen worden de studiekeuzegesprekken dit jaar allemaal online gevoerd. De manier van aanmelden en de werkwijze blijven ongewijzigd.

Leerlingen kunnen zich via de website aanmelden voor een online studiekeuzegesprek. Hierbij geven ze aan of ze dit gesprek alleen óf samen met hun ouders/verzorgers (aanbevolen) willen. Tevens geven ze aan of ze een voorkeur hebben voor een bepaalde richting óf echt nog geen idee hebben. Op basis van deze keuzes neemt de decaan (van de richting) contact op en wordt er een online afspraak ingepland.

Mocht tijdens of na het studiekeuzegesprek blijken dat de leerling nog meer begeleiding en advies nodig heeft om te komen tot een studiekeuze, zal de decaan hem of haar adviseren deel te nemen aan een online oriëntatieprogramma van het Graafschap College.

Nieuw: online oriëntatieprogramma

Leerlingen die het advies krijgen om deel te nemen aan het online oriëntatieprogramma, ontvangen in de uitnodiging voor het programma een link naar een HZO-test (Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze). De uitkomsten van de HZO-test worden besproken tijdens het eerste gesprek. Dit gesprek duurt ongeveer drie kwartier. In het gesprek wordt ingegaan op de kwaliteiten en voorkeuren van de leerling. Aan het eind van het gesprek volgt een trajectadvies.

Trajectonderdelen:

Stap 1: Ontdekken persoonlijkheid en kwaliteiten.
Stap 2: Ontdekken van passende opleidingen en beroepen.
Stap 3: Contact leggen met decanen van opleidingen voor verdiepende informatie.
Stap 4: Hulp bieden bij het aanmelden voor een opleiding en het invullen van het Digitaal Doorstroomdossier.

Gedurende het oriëntatieprogramma is er tweemaal per week online contact met de leerling.

In principe wordt het programma afgesloten na aanmelding voor een mbo- of vavo-opleiding bij het Graafschap College.

Vragen?

De decanen van het Graafschap College helpen je graag verder!