Update voorlichtingsactiviteiten schooljaar 2020/2021

De coronacrisis heeft gevolgen voor diverse geplande voorlichtingsactiviteiten in het schooljaar 2020/2021. Zo heeft de organisator van de Scholenmarkt (de decanen van het voortgezet onderwijs in Achterhoek en Liemers) u al laten weten dat de jaarlijkse mbo-scholenmarkt in november, waar het Graafschap College al jaren de locatie voor is, een andere (online) opzet krijgt. En zult u begrijpen dat onze jaarlijkse open dagen in januari/februari, waarbij duizenden bezoekers in drie dagen tijd onze locaties bezoeken, niet in de gebruikelijke vorm door kunnen gaan.

Het Graafschap College onderzoekt momenteel welke oriëntatie-, verkennings- en verdiepingsactiviteiten (eventueel in aangepaste vorm) doorgang kunnen vinden en welke niet. Daarbij proberen wij een goede en verantwoordelijke mix over te houden aan online activiteiten én activiteiten op locatie waarbij leerlingen onder andere vragen kunnen stellen en sfeer kunnen proeven. Dit alles binnen de op dat moment geldende regels.

Binnenkort, indien mogelijk tijdens de Decanendag op 15 oktober, informeren wij u uitgebreid over deze mix van voorlichtingsactiviteiten. Voor nu kunnen we in ieder geval aangeven dat:

  • in de maanden november t/m februari de focus zal liggen op oriëntatie;
  • in de maanden januari t/m maart de mogelijkheid tot verkenning en verdieping wordt geboden;
  • na 1 april individuele begeleiding wordt geboden aan leerlingen die nog geen opleidingskeuze hebben kunnen maken.