Kairo programma stopt in 2021

De afgelopen vier jaren heeft het Graafschap College in samenwerking met het Leo Kannerhuis, het Kairo programma aangeboden. Dit is een programma om de overstap van het v(s)o naar het mbo te versoepelen voor jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum. Helaas gaat dit programma in 2021 niet meer door in verband met een stop in financiering.

Vanuit het Graafschap College wordt er gekeken naar een aanbod waarin we toekomstige studenten goed kunnen opvangen en hen tijdig kennis laten maken met het Graafschap College. Dit aanbod zal breder georiënteerd zijn en niet alleen mogelijk zijn voor studenten met een diagnose in het autistisch spectrum. Dit is in ontwikkeling en wanneer hier concrete informatie over is, zal dit worden gedeeld.

Voor vragen kan men terecht terecht bij Alex Jansen (ab.jansen@graafschapcollege.nl), manager Loopbaanplein.