Aanmelddatum verschuift van 1 april naar 1 mei

Het ministerie van OCW heeft besloten de uiterlijke aanmelddatum voor het mbo met één maand uit te stellen. Dit geldt ook voor profielen met een beperkte toelating. Leerlingen die volgend schooljaar willen starten met een mbo-opleiding moeten zich uiterlijk vóór 1 mei aanmelden, in plaats van uiterlijk vóór 1 april.

Door het verschuiven van de aanmelddatum hebben vo-leerlingen langer de tijd om een keuze te maken voor een mbo-opleiding. Voor veel leerlingen een prettig idee, nu het oriënteren op een vervolgopleiding door corona dit jaar anders verloopt.

Lukt aanmelden voor 1 mei niet?

Het is belangrijk dat leerlingen zich dan alsnog zo snel mogelijk aanmelden. Het kan zijn dat zij geweigerd worden bij de opleiding van hun keuze, maar in de meeste gevallen zijn er nog mogelijkheden.

Hulp nodig bij het maken van een opleidingskeuze? 

Leerlingen kunnen een online studiekeuzegesprek aanvragen met een van onze decanen.

Reageren