Voorlichting in het schooljaar 2022-2023

In het schooljaar 2022-2023 organiseert het Graafschap College verschillende voorlichtingsevenementen en –activiteiten voor vo-leerlingen die zich willen oriënteren op en verdiepen in een mbo-, vavo- of entree-opleiding. In dit bericht vind je een visueel overzicht van de planning en een korte beschrijving van de verschillende evenementen en activiteiten. 

29 september: decanendag

De decanendag op donderdag 29 september is de officiële ‘aftrap’ van het nieuwe voorlichtingsseizoen. Op deze dag informeren we je onder andere over het opleidingenaanbod, actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs en de activiteiten in het aankomende voorlichtingsseizoen. 

3 oktober t/m 2 november: GC on Tour

Het ‘GC on Tour-team’, dat bestaat uit medewerkers en vooral studenten, gaat in deze periode op bezoek bij vo-scholen in de regio. Het doel van dit bezoek is om vo-leerlingen op een leuke en actieve manier kennis te laten maken met het mbo en het Graafschap College. Het GC on Tour-team verzorgt per klas een programma dat ongeveer een uur duurt. Tijdens dit programma ontdekken leerlingen onder andere waar hun interesses liggen en kunnen zij deelnemen aan leuke activiteiten. Vo-scholen konden zich aanmelden voor GC on Tour. Alle scholen die dat hebben gedaan, ontvangen voor de zomervakantie per mail meer informatie.

4 november: open dag

Vrijdag 4 november openen verschillende locaties van het Graafschap College van 15.00 tot 20.00 uur hun deuren voor potentiële studenten en hun ouders. Bezoekers kunnen zich tijdens de open dag breed oriënteren op de verschillende richtingen en ‘sfeer proeven’. 

22, 23 en 24 november: mbo-scholenmarkt

Ook dit jaar vindt op het Graafschap College de mbo-scholenmarkt plaats. Er worden voorlichtingssessies gegeven over de opleidingen van het Graafschap College en diverse andere mbo-opleidingen die het Graafschap College niet aanbiedt. 

28 januari: open dag

Zaterdag 28 januari organiseert het Graafschap College een open dag. Van 10.00 tot 15.00 uur kunnen vo-leerlingen met hun ouders verschillende locaties bezoeken om opleidingsmogelijkheden te verkennen en zich hierin verder te verdiepen. Natuurlijk krijgen bezoekers tijdens deze open dag ook de kans om ‘sfeer te proeven’ op de verschillende locaties. 

15 en 16 maart: (online) info-avonden

Op woensdag 15 en donderdag 16 maart organiseert het Graafschap College van 18.00 tot 21.00 uur een (online) info-avond. Potentiële studenten en hun ouders kunnen zich verdiepen in de opleidingen van het Graafschap College, zodat zij voor 1 april een opleidingskeuze kunnen maken. 

April t/m juni: persoonlijke (online) studiekeuzegesprekken

Vo-leerlingen die twijfelen over of geen keuze kunnen maken voor een opleiding, kunnen in de maanden april, mei en juni een persoonlijk (online) studiekeuzegesprek aanvragen met een decaan van het Graafschap College. Doel van het persoonlijke gesprek is om de toekomstige studenten extra hulp te bieden om tot een juiste opleidingskeuze te komen. 

22 juni: info-avond

Donderdag 22 juni van 18.00 tot 21.00 uur organiseert het Graafschap College nogmaals een info-avond. Deze keer voor potentiële studenten (en hun ouders) die nog geen opleidingskeuze hebben gemaakt. Het betreft vooral vmbo’ers, mbo’ers, havisten en hbo’ers die het moeilijk vinden om de juiste opleidingskeuze te maken of vanwege tegenvallende resultaten of gewijzigde belangstelling hun opleidingsroute heroverwegen. Bezoekers kunnen terecht op de locatie J.F. Kennedylaan, Julianaplein en Groenlo. 

Meer info?

Via het decanenplatform houden we je op de hoogte van de voorlichting in het komende schooljaar. Heb je in de tussentijd vragen? Neem gerust contact op met Wilfried Rouwhorst (w.rouwhorst@graafschapcollege.nl). Bekijk ook de pagina: ‘Open dagen en events’. 

Reageren