Graafschap College gaat weer on tour!

Het Graafschap College gaat on tour! In week 40, 41, 43 en 44 (2 oktober t/m 1 november) van 2023 bezoekt het ‘GC on Tour-team’, bestaande uit studenten en medewerkers, middelbare scholen in de regio Achterhoek en Liemers. Vmbo-leerlingen, in principe uit het derde leerjaar*, kunnen tijdens GC on Tour op een leuke en actieve manier kennismaken met het mbo en het Graafschap College.

*Het programma van GC on Tour is het meest geschikt voor derdejaarsleerlingen. Vierdejaarsleerlingen kunnen deelnemen, maar alleen als zij in het derde leerjaar niet aan GC on Tour hebben meegedaan. De opzet en het programma van GC on Tour 2023 is vergelijkbaar met GC on Tour 2022.

Meld je school nu aan!

Update: aanmelden voor GC on Tour 2023 is niet meer mogelijk. Neem voor vragen contact op met Esmay Kersten, team marketing en communicatie.

Wil je dat we ook jouw school bezoeken? Meld je dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 12 mei a.s., aan! Dat kan via het aanmeldformulier. Op het formulier kun je onder andere aangeven op welk(e) dagdeel of dagdelen je GC on Tour het liefst ontvangt. Je kunt een keuze maken uit maximaal 2 dagdelen (op dezelfde dag). Het is ook mogelijk je voor 1 dagdeel aan te melden. Belangrijk om te weten: het betreft een aanmelding onder voorbehoud. Nadat we je aanmelding hebben ontvangen, nemen we (vanaf 15 mei) telefonisch contact op om je aanmelding door te spreken en definitief te maken.

Wat kun je verwachten?

We bieden per sessie een programma aan dat 50 – 60 minuten duurt. Per sessie kan 1 klas deelnemen (maximaal 30 leerlingen). Wil je meer klassen laten deelnemen, dan kunnen we meerdere sessies op een dag/dagdeel verzorgen (maximaal 6). Het programma ziet er als volgt uit:

  • Welkom door een decaan van het Graafschap College (5 minuten)
  • Energizer door studenten van de opleiding Sport en bewegen (5 minuten)
  • ‘Wie ben jij?’-test door studenten van de opleiding Toerisme en recreatie: leerlingen onderzoeken op een actieve manier waar hun interesses liggen. De uitslag van de test kan als input dienen voor de lob-lessen op school (10 minuten)
  • Doe-activiteit/demonstraties door studenten van de sector Techniek & Informatica, Economie & Dienstverlening en Zorg, Welzijn & Sport (25-35 minuten)
  • Afsluiting door decaan van het Graafschap College (5 minuten)

Wat hebben wij nodig?

Gezien de opzet van het programma hebben wij een grote ruimte nodig waarin we ‘GC on Tour’ organiseren. Een aula of gymzaal is qua grootte het best passend. We zorgen zelf voor een geluidsinstallatie, maar hebben op locatie wel een beamer nodig. Verder is het handig wanneer de ‘GC on Tour’ bus dichtbij de ingang van de school kan parkeren. Dit in verband met het uit- en inladen van de spullen die we mee naar jullie school nemen. Daarnaast is het van belang dat er tijdens het programma van ‘GC on Tour’ een docent/begeleider vanuit jullie school aanwezig is om de leerlingen te begeleiden. 

Kennismaking en brede oriëntatie

Met ‘GC on Tour’ willen we leerlingen op een laagdrempelige, leuke en actieve manier kennis laten maken met het mbo en het Graafschap College. Daarom zijn ook niet alle opleidingen van het Graafschap College vertegenwoordigd tijdens ‘GC on Tour’. Er komen studenten van enkele opleidingen mee om met leerlingen in gesprek te gaan over studeren in het mbo en bij het Graafschap College. Leerlingen die informatie willen over (een) specifieke opleiding(en) kunnen terecht op de open dag van het Graafschap College. De eerste open dag wordt direct na afloop van de GC on Tour-periode georganiseerd, namelijk op vrijdag 3 november.

Vragen?

Heb je vragen over GC on Tour? Neem dan contact op met Esmay Kersten, team Marketing en communicatie (e.kersten@graafschapcollege.nl)

Reageren