Open dagen

(Online) studiekeuzegesprek: ‘HELP! Ik kan niet kiezen!’

Extra voorlichtingsactiviteiten in maart

Info-avond 24 juni

‘Help mij kiezen – weken’ voor vo-leerlingen

Informatieavond dinsdag 16 juni

Informatieavond

HELP! Ik kan niet kiezen!

1, 2 en 5 februari open dagen Graafschap College

Extra informatieavond opleidingen Zorg, Welzijn & Sport en Economie & Dienstverlening

Extra informatieavonden Sport en bewegen op 22 maart en 21 juni a.s.