Laden Evenementen

Informatieavond vavo 30 juni (aanmelden verplicht)

  • Dit evenement is voorbij.

Informatieavond

Dinsdag 30 juni kunnen belangstellenden op het Graafschap College informatie krijgen over de vavo-opleidingen. Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Studenten van 18 jaar of ouder (en, in het geval van uitbesteding door de vo-school van 16 of 17) kunnen bij ons de opleiding vmbo-tl, havo of vwo volgen. Het gaat hierbij om eenjarige opleidingen: in 1 schooljaar wordt alle examenstof behandeld en getoetst. Men kan ook kiezen om 1 of enkele vakken te volgen en daarvoor certificaten te halen.

Aanpassingen vanwege corona

Vanwege de corona-maatregelen is de informatieavond deze keer anders dan andere jaren; zo is aanmelding deze keer verplicht. Via het contactformulier op de website www.graafschapcollege.nl kan men laten weten dat men interesse heeft in informatie over een vavo-opleiding. Vervolgens kan men via een aanmeldformulier precies aangeven over welke vakken/onderwerpen men op de informatieavond een gesprek met een docent of met de decaan wil. Voor zo’n gesprek (maximaal 4 per persoon) trekken we een kwartier uit. Iedere bezoeker kan 1 of 2 begeleiders meenemen (bijvoorbeeld ouders of vriend/in). Op deze manier kunnen we ons aan de richtlijnen houden en iedereen op een veilige en persoonlijke manier te woord staan.

Extra mogelijkheid: online adviesgesprek

Wie liever niet naar de informatieavond komt, kan zich aanmelden voor een online adviesgesprek. Ook bij deze optie vult men eerst het contactformulier op de website in en geeft daarna via het toegezonden aanmeldformulier aan over welk(e) vak(ken) of onderwerp(en) men informatie wenst. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor 1 of meer gesprekken. De gesprekken worden via het programma Teams gevoerd.

Voor wie is de informatieavond bedoeld?

  • Voor (jong-)volwassenen die in 1 jaar hun diploma vmbo-tl, havo of vwo willen behalen
  • Voor (jong-)volwassenen die 1 of enkele certificaten willen halen
  • Voor mbo-studenten die nog tijdens hun opleiding een vak op vmbo- of havo-niveau willen halen, bijvoorbeeld met het oog op een vervolgopleiding.

Meer informatie? Bekijk hier onze vavo-opleidingsmogelijkheden of bel met de administratie van de sector E&P: 0314-353800.