Leerlingen die zich voor het schooljaar 2017-2018 willen aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College kunnen dit vanaf 13 oktober doen via de website van het Graafschap College. Bij voorkeur ontvangen wij de aanmeldingen vóór 1 maart 2017.

Toelating
Aanmelden betekent niet automatisch dat leerlingen worden toegelaten tot de opleiding van hun keuze. Na aanmelding ontvangen zij een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. Tijdens dit gesprek beoordeelt de toelatingscommissie of de vooropleiding, motivatie en verwachtingen passen bij de opleiding die je wilt volgen. Voor sommige opleidingen of in bijzondere situaties wordt de toelatingsprocedure uitgebreid. Het kan gaan om aanvullende activiteiten of testen om je (fysieke) geschiktheid te toetsen, maar ook om een gesprek met onze (zorg)decaan.

Het streven is om leerlingen binnen twee weken tot één maand na de toelatingsprocedure te laten weten of hij of zij tot de opleiding is toegelaten. Wanneer een leerling van de toelatingscommissie het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, kan hij of zij via het Loopbaanplein een gesprek aanvragen met een van onze decanen om een passende opleiding te vinden.

Meelopen
Leerlingen die twijfelen of nog geen idee hebben welke opleiding zij willen volgen, kunnen een dagje meelopen. Het Graafschap College organiseert regelmatig meeloopdagen. Via www.mbodoetinchem.nl kunnen leerlingen zich registreren voor een meeloopdag.

Reageren