Minister Bussemaker (OC&W) heeft op 21 februari de cijfers van voortijdig schoolverlaten in het mbo bekendgemaakt. Het betreft de (voorlopige) cijfers over schooljaar 2015/2016. Landelijk gezien is de uitval in het mbo gedaald van 5% naar 4,6%. ‘Een prestatie van formaat’, aldus het ministerie.

Petje af

Ook het Graafschap College heeft goed gepresteerd. Het uitvalpercentage is gedaald van 3,7% naar 3,4%. Al vijf jaar op rij is er sprake van een daling van het aantal ongediplomeerde schoolverlaters. Ook scoort het Graafschap College al jarenlang onder het landelijk gemiddelde. Om deze prestatie te vieren overhandigt mevrouw Nahied Rezwani namens de minister taart aan afgevaardigden van het Graafschap College, de gemeente Doetinchem en samenwerkingsverband Profijt. “Het Graafschap College scoort ruim onder het landelijk gemiddelde. Dit mooie resultaat is te danken aan de extra aandacht voor studenten en de samenwerking in de regio,” aldus mevrouw Rezwani. “Petje af voor wat jullie allemaal hebben bereikt!” Ook wethouder Maureen Sluiter van de gemeente Doetinchem is verheugd dat de sluitende aanpak heeft geleid tot intensieve samenwerking die deze verlaging van het aantal voortijdige schoolverlaters tot gevolg heeft.

Aanpak werpt vruchten af

René van Gils, voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College, is bijzonder tevreden met dit prachtige resultaat en trots op de medewerkers die daar een bijdrage aan hebben geleverd: “We mogen concluderen dat onze aanpak zijn vruchten afwerpt. De afgelopen jaren is onze studentbegeleiding nog beter gestructureerd en geprofessionaliseerd. Vanuit ons Loopbaanplein wordt intensieve begeleiding geboden aan studenten die dat nodig hebben. Daarnaast wordt structureel samengewerkt met externe partners, zoals Profijt en ‘LerenWerkt’. Maar ook een helder en zorgvuldig toelatingsbeleid zorgt ervoor dat steeds meer studenten bij de juiste opleiding worden geplaatst.”

Dit mooie resultaat motiveert het Graafschap College nog meer om het aantal ongediplomeerde schoolverlaters verder terug te dringen en wordt er onverminderd ingezet op een zorgvuldige toelating en goede studentbegeleiding.

Reageren